משכנתא לרכישת נכס


כל דבר קורה בזמן הנכון לו.
עבורכם מועד משמעותי זה של נטילת המשכנתא הגיע וזה הזמן לבדוק, לחקור ולהבין לקראת מה אתם הולכים.
תחום המשכנתאות לרוב זר לקהל הרחב ולכן מומלץ להתייעץ עם יועץ משכנתאות טרם נטילת המשכנתא.
יועץ למשכנתאות מומלץ ייבחן את הנתונים הקיימים בצורה המדוייקת ביותר ויבנה עבורכם תוכנית כלכלית מתאימה, חסכונית ונכונה לכם.

משכנתא- אימת הצרכנים
המילה משכנתא נשמעת רבות מאחר שלרבים מאיתנו קיימת משכנתא או מתכננים לקחת משכנתא בקרוב.
משמעות המונח היא הפעולה שמבצעים כדי לקבל הלוואה כנגד שעבוד הנכס.
המשכנתא היא כלי מימוני מצויין המאפשר לרכוש נכס, לבנות נכס ולמינוף עצמי.
זאת בשל האפשרות לקבל מהבנק סכומים גבוהים עם ריביות נמוכות להחזר ארוך טווח.
גובה התשלום החודשי עבור המשכנתא ייקבע בהתאם להכנסות החודשיות שלכם, מספר השנים שהתחייבתם לשלם והריבית שנקבעה בבנק באותה העת.
הסכום או אחוז המימון למטרות השונות נקבע על פי הנחיות בנק ישראל המתעדכנות מעת לעת.

מצא את ההבדלים
תהליך נטילת משכנתא לרכישת דירה מקבלן שונה מרכישת נכס יד שנייה.
טרם בצוע העסקה מול הקבלן מומלץ לבדוק את האפשרויות השונות שעשויות להקל על ההתחייבויות הקודמות; האם כדאי לפרוע משכנתא קיימת לגרור או למחזר? ובמקרה של שכירות, איך לנהל נכון את התקציב בעת רכישת הנכס.

צידה לדרך בעת רכישת דירה מקבלן
בשל מורכבות העסקה מחד וההתחייבות רבת השנים מאידך, מומלץ מאוד להיוועץ עם יועץ משכנתאות טרם בצוע העיסקה.

מספר דברים שיש לבדוק טרם נטילת משכנתא לנכס מקבלן:
• מינוי עורך דין מומחה בתחום הנדל"ן אשר יגן על זכויותיכם מול עורך הדין של הקבלן.
• בדיקת המפרט של המבנה, שינויים אשר תבקשו לבצע, התחייבויות הקבלן מולכם.
• בדיקת בטחונות והבנק המלווה את הבנייה
• העברת כספים לקבלן על פי קצב התקדמות הבנייה.
• בירור גובה תשלומי המיסים השונים לרבות מס רכישה
• רישום זכויותיכם כחוק כבעלי הנכס
• האם מחיר הדירה כולל עלויות עורך דין של הקבלן או ששירות זה תומחר בנפרד.

רכישת נכס יד שנייה
• הגשת בקשה לאישור עקרוני עבור זכות למשכנתא
• בדיקת סוגי בטחונות הנדרשים לצורך אישור המשכנתא
• אופן ביצוע התשלום למוכר בהתאם לחוזה שנקבע מראש

ועוד קצת לפני שחותמים
יש לקחת בחשבון כי בעת משכנתא לרכישת נכס על הקונה מוטלת המחוייבות להעביר כספים בגין הרכישה זמן רב לפני קבלת הנכס. משמעות הדבר שלעיתים ישנן התחייבויות נוספות ללקוח, (כגון שכירות, משכנתא נוספת) פרט שעשוי להכביד על הוצאות משק הבית.